Máy có chức năng tự động cho ăn, tạo rãnh tự động, uốn tự động và các chức năng khác. Tất cả các hành động được điều khiển tự động bởi máy tính. Nó phù hợp để sản xuất các ký tự ba chiều như ký tự thép không gỉ, ký tự kim loại, ký tự nhựa, ký tự chữ, ký tự số.